Trädfällning

Vi har specialiserat oss på att ta ner besvärliga träd i känsliga omgivningar såsom vid hus, kraftledningar samt vägar. Beroende på trädets och platsens förutsättningar väljer vi en lämplig metod för att fälla trädet.

Ta bort träd snabbt, billigt och smidigt

Sektionsfällning

Sektionsfällning utförs för att undvika skador på känsliga miljöer och objekt i närheten av trädet. 

Om trädet bedöms vara i god kondition klättrar vi upp och fäller det bit för bit. Detta gör det möjligt att sektionsfälla träd som ej är tillgängliga för kran eller skylift. 
Denna metod kan omfatta olika typer av klättring, linbana och andra komplicerade åtgärder. Vi är certifierade och innehar den utrustning och erfarenhet som krävs för att garantera en säker och professionell trädfällning. 

Notera att sektionsfällning av träd bör alltid utföras av professionella yrkesmän, då denna metod kan medföra fara.

Lämna fällningen åt erfarna proffs

Fälla träd med hjälp av skylift

Ibland bedöms trädet i fråga vara i såpass dåligt skick att det ej går att klättra upp och genomföra en typisk sektionsfällning. Då kan det vara lämpligt att använda en skylift istället för klättring. Denna metod kan i vissa fall även öka effektiviteten gentemot att klättra upp och ta ned trädet.

Fälla träd med hjälp av kran

Vi kan även ta hjälp av en kran för att fälla träd. Den tillämpas dock främst vid hamling eller väldigt besvärlig trädfällning, då det i många fall inte finns plats för kranen vid trädet.

Begär gratis offert