Stubbfräsning

Vill ni ta bort oönskade stubbar? Vi använder oss av en självgående stubbfräs som avlägsnar stubben med minimal påverkan på marken runtomkring. Vi återställer marken efter avslutat fräsningsarbete.

Kraftfull dieseldriven och fyrhjulsdriven maskin som tar sig fram smidigt och kan fräsa bort stubben 40cm under marknivån.