RUT Avdrag

Dessa tjänster ingår

  • Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning
  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
  • Kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

 

RUT avdrag är 50%

Gäller fällning, beskärning,
stubbfräsning, häckklippning.

Läs mer om Rutavdrag på Skatteverkets hemsida