Plantering

Berätta för oss om vilka träd och växter du gillar. Berätta om din syn på din trädgård och dina idéer. Ge oss sedan möjlighet att skapa din drömträdgård genom att designa och plantera. Låt oss visa dig vad vi har planterat och hur de träden växer idag. Det är det bästa bevis vi har.

Inspiration

Inspiration är en viktig del av planteringsprocessen. Oavsett om du vill plantera träd och växter själv, eller låta oss göra det åt dig, behöver du veta hur du vill att slutresultatet ska se ut. Låt oss rita en skiss åt dig och ge dig förslag på vad som passar i din trädgård.

Ovan ser du skisser vi gjort inför planteringsarbeten. Dessa kan ofta användas som inspirationskällor. Även exemplen nedan kan få kreativiteten att sätta igång.

Vid plantering av träd finns det flera faktorer som är viktiga att tänka på. Vilket träd som är lämpligt för platsen, hur det kommer påverkas beroende på vilken säsong planteringen sker, men också hur planteringen ska följas upp. Planteringsgropen, uppbindningen, vattningen och uppbyggnadsbeskärning behöver utföras på rätt sätt för att trädet ska må så bra som möjligt.

Planteringen bör ske i avlövat tillstånd under tidig vår eller sen höst. I de flesta fall rekommenderas höst, vilket ger trädet tillgång till hela vinterns nederbörd och minskar risken att trädet torkar ut. Dessutom får trädet då tid på sig att växa till lite i rötterna innan vårsolen börjar skina. 

Fråga oss gärna om vilka träd som är bäst lämpade för plantering på platsen, när planteringen bör ske och andra funderingar som kan uppstå i samband med plantering!

Planteringsgrop

Hur stor planteringsgropen ska vara beror på trädets rotklump. I vissa fall kan oorganiskt material komma att användas för att förbättra dräneringen i planteringsgropen. 

Viktigt att tänka på är också att trädet planteras på rätt djup. Planteras trädet för djupt förhindras det viktiga gasutbytet mellan stambasen och omgivande luft, vilket trädet kan ta stor skada av. 

Även jorden kring rotpartiet har en betydande roll. För bra jord kan innebära att trädet inte söker sig till ny mark och därmed blir dåligt förankrat – dålig jord kan få trädet att må dåligt.

Stöttning

Stöttning kan vara lämpligt innan trädet förankrat sig ordentligt och etablerat sitt rotsystem, för att undvika att trädet faller omkull. 
När man sätter stöd åt ett träd är det viktigt att trädet kan röra sig fritt och svaja med vinden, då det stimulerar rottillväxten och hjälper trädet att själv förankra sig ordentligt i marken. 

Vi är vana vid att avgöra om trädstöd är lämpligt och isåfall hur trädet ska stöttas upp.

Före:

Efter:

Efter planteringen

Att trädet är planterat innebär inte att arbetet är slutfört. Efter plantering bör trädet ses till med jämna mellanrum för vattning, kontroll av uppbindning och stöttning samt översyn av rotförankring. När trädet väl är etablerat bör en uppbyggnadsbeskärning göras.