Maskinell avverkning

Vi utför avverkning av större ytor vid nybyggnationer, stora igenvuxna tomter och betesmarker. Arbeten utförs med hjälp av skogsmaskiner som skördare eller skotare. Vi ordnar bortforsling och säljer virket samt riset vilket subtraheras från kostnaderna. 

Stora gårdsägare har varit väldigt nöjda med våra maskinella insatser. Låt oss ge dig referenser. 

Maskinell avverkning sker i samarbete med Peter Eng Skogsentreprenad AB.

Röjning av skogsmark

Med röjning lägger man grunden till skogens framtid genom att ge varje kvarstående träd mer utrymme och större tillgång till näring. Träden blir grövre och kvaliteten på virket ökar, samtidigt som man ökar värdet på hela skogen. 

Vi har röjt skogar i drygt 10 år, alltid med hänsyn till natur och kultur.