Trädvård i harmoni med trädens och människans naturliga behov.

Vi är arborister. Grunden till vår verksamhet är förståelsen för trädens betydelse i urbana miljöer. Det leder till fullkvalificerad vård av träd i alla åldrar, gamla som unga. Vi utför alla typer av arboristarbeten – beskärning, fällning, inventering och plantering – samt ger förslag till framtida skötselplaner och åtgärder. Vi storsatsar på moderna arboristmetoder och håller oss uppdaterade om utvecklingen inom vår bransch i hela världen.Vi har internationell certifiering som trädvårdare. Vi tror att träd förtjänar respekt. Människan och träden har levt sida vid sida i urminnes tider. Med tiden har man lärt sig hur träden fungerar. Idag vet vi att det går att förlänga trädens livslängd med bra trädvård. Att de majestätiska träden kan bevaras till hög ålder och samtidigt vara vitala, säkra och fina. Människans goda relation till träden är betydelsefull eftersom träden alltid varit en mycket viktig del av vår miljö, både på landet och i staden.

Det är en ära för oss trädälskare att få verka just i Åtvidaberg. Ett ställe präglat av fenomenala träd.

Med hälsning ”Länge leve träden!”

DW Trädservice AB