Träd…

Träd, stillastående organismer, alltid i rörelse. Vi vet att träden vilar på vintern och lever upp på våren. Men vad händer egentligen med träden på våren? Hur får de här tysta individerna sin självklara “vårskönhet”? Som exempel kan vi ta Östergötlands favoritträd – eken. Det börjar rätt tidigt på våren. Eken börjar samla på sig näring inför kommande växtsäsong. Och det är inte bara vatten som man kan tro.

Trädens ved är byggd av små celler. Små bitar, lite som små nålar. Några mikrometer tjocka men några centimeter långa beroende på trädslaget. För att träd skall växa måste de här nålarna föröka sig. De behöver byggmaterial av olika slag, till exempel kväve, fosfor, svavel, kalium, natrium, kalcium, magnesium, järn, bor, mangan, koppar, molybden och zink. Varje ämne är ansvarigt för ett byggnadsuppdrag och det är viktigt att allt sker rätt. Det får inte fattas något. Mycket komplext bygge. Ämnen hämtas nerifrån, ur jorden och även uppifrån. Allt ska sedan forslas till rätt plats där just det ämnet behövs.

Många av oss är vana att bedöma ett träd när vi ser det. Det måste sågas ned, det skuggar, det är farligt, det fäller en massa löv etc. Jag gör det också. Jag kan inte låta bli. När vi stannar någon gång och tittar på en stor ek, vad upplever vi då? Lugn och ro. Vi kan få en känsla av att vara en del av den eviga och fullkomliga naturvärlden. Naturens harmoni.

Träden står stilla på samma ställe och samma ställning. Fast så mycket händer under den stilla rocken. Och allt sker med sådan lätthet och precision. I juni sker det mesta. Näring transporteras uppifrån och ner och vice versa med en hastighet som når 44 meter i timmen. Ett hektar ekpark andas ut upp till 25 000 liter vatten i timmen en varm dag. Ekar andas 5 gånger mer än barrträd. Mer än 70 % av eken består av vatten under den tiden. Ekved är tyngre än vatten. Då är det mycket vikt vi pratar om.

Hur är det med det osynliga under jord? En tredjedel eller till och med hälften av trädet är rötter. Det beror lite på trädets form och annat. De flesta rötter håller sig direkt under ytan. 90 % av alla ekrötter växer som mest 40 cm under jordytan. De växer fort. Några centimeter om dagen. Det händer en hel del under jorden. Rötterna sträcker sig en bra bit utanför kronans kant. Om ekkronans diameter uppnår 15 meter är rotsystemets diameter cirka 25-30 meter.

Visst är det häftigt med träd!
Tur vi har så många i Östergötland.

Var rädd om träden!

Martin Waldmann, DW Trädservice