Fem myter om träd

Mycket har skrivits om träd. Vissa tror på det gamla beprövade, andra litar på råd från sina grannar och bekanta. Men hur ser man egentligen på träd ur den moderna forskningens synvinkel?

 

1. Träden ska beskäras i vinter. Eller när det inte finns löv på dem.

Detta är en myt. För de allra flesta träd stämmer det inte. Det finns förstås undantag men det är bara ett fåtal träd för vilka man rekommenderar vinterbeskärning. Beskär under sommaren. Juni, juli, augusti, september är bra månader. Träden klarar faktiskt av såren (snitten) mycket bättre under sommaren än under vintern. De mår bättre helt enkelt.

 

2. Björk suger ut mest vatten av alla trädslag.

Detta är också en myt. Det finns andra trädslag som suger ut betydligt mer vatten. Detta beror bland annat på trädets läge och på bladytan. Så till exempel suger en vanlig lönn ut mer vatten än en björk. Är du rädd för att få mycket vatten runt huset, satsa på andra träd än björk.

 

3. Trädens rötter går väldigt djupt och förstör ledningar.

Mycket sällan. Det är faktiskt rätt exceptionellt att trädens rötter går så djupt att de når ledningar. Det kan hända i de fall när trädet står precis ovanför en ledning, vilket inte är så ofta. Cirka 90 procent av alla rötter håller sig direkt under ytan. Detta varierar med trädslagen (det finns undantag), men det är bra att veta att det är väldigt få rötter som söker sig djupt.

 

4. Hamling (hård topping) är bra för stora träd eftersom träden då föryngrar sig och blir stabila.

Detta stämmer inte alls. Ordet hamling kommer från det avlägsna förflutna när bönderna behövde mycket föda till sina djur. Då kapade de träden vid 1,5–3 meters höjd för att de skulle få gröna saftiga blad. Dessa skördades varje år och var värdefull föda för djuren. Men idag behöver vi inte detta foder. Ordet och innebörden lever dock kvar. Hamling är alltså egentligen bara en vana vi tog över från våra förfäder.

Varför är hamling inte bra för träden? Att såga bort toppen på ett träd skapar stora problem både för träd och människor. Det är faktiskt en hel lista med problem som uppkommer vid hamling. Jag ska nämna några. Träd klarar inte av stora snittytorna på kronan. Det är onaturligt. Då ruttnar grenarna och blir ihåliga. Dessutom är de nya vattenskott som kommer upp kring avsågade stammar inte ordentliga grenar. De är trädets lösning på att få balans i kronan igen, på den försvunna höjden och vikten. Vattenskotten blir ostabila med åren. Och då måste man såga av de stora vattenskotten. Det är ett evighetsarbete.

Träden blir ju farligare med åren eftersom vattenskotten inte håller lika bra som naturliga grenar och dessutom gör vattenskotten träden dyrare att vårda. Vad är då lösningen för ostabila träd? Beskär hela kronan. Gallra ur kronan och framförallt toppen. Men behåll många grenar. Gör hellre flera småsnitt än ett stort. Fördelen med hamling är att den kan bidra till biologisk mångfald då man skapar hålträd som lockar många insekter, fåglar, svampar etc.

 

5. Gamla träd är farliga.

Bättre vore att säga att gamla träd är värdefulla. Det skulle stämma bra. Allt kan ju vara farligt, även unga träd. Vi kan ju få låga grenar i ögonen. Vi kan ju bryta benen på stubbar. Gamla träd i urban miljö förtjänar vård. Vi pratar om levande organismer som har varit med oss så fantastiskt länge. Det är just åldern som gör gamlingarna så speciella. I så många år har vi njutit av deras skönhet. Är de inte värda ett beröm för det istället? Svaret på frågan om gamla träd är farliga är: Nej. Vård av gamla träd görs på ett annat sätt än vård av unga träd. Det är alltid värt att fråga en arborist om detta.

 

Martin Waldmann, DW Trädservice