Alléer

Träd har varit viktiga vänner till oss under hela mänsklighetens historia. För över 3 000 år sedan började man plantera träd längs med vägar för att ge de resande skugga, symbolisera makt och göra vägen vackrare. Än idag förskönar alléer våra vägar, ökar vår upplevelse av den omgivande naturen och får oss att sakta ner.

Vill du veta mer om alléernas historia, om svenska alléers värde och lära dig hur du kan plantera en allé eller vårda en befintlig?

Kom med in i vår levande historia!